logga

galler

Som entreprenör är det viktigt att ha kontroll över alla avtal, såväl muntliga som skriftliga. Är det konsumenten förväntar sig detsamma som det arbete som genomförs?

Vi hjälper entreprenörer med både rådgivning och avtalsskrivning. Tydliga och korrekta handlingar är grunden till ekonomisk framgång.

Vi skriver dina betalningsplaner så att de följer konsumentlagstiftningen och samtidigt säkrar dina fordringar.

Vi kontrollerar dina handlingar så att konsumenten får lagenlig information om vad du offerrerar.

Det kostar mindre att förebygga tvister än att hamna i tvist. Hör av er till oss och se vad vi kan göra för ert företag.